SBR BESTUUR 2020-2021

Voorzitter
Jelmer Holst
voorzitter@sbrleiden.nl

Penningmeester
Daan Douw
penningmeester@sbrleiden.nl

Assessor Evenementen
Madeleine Evans
assessorevenementen@sbrleiden.nl

Secretaris & Vice-Voorzitter
Daan Wachters
secretaris@sbrleiden.nl

Aquisitie
Sylvie-Anne Veelenturf & Rutger van der Kamp
acquisitiesbrleiden@gmail.nl

Assessor Promotie
Chelle van Hesse
assessorb@sbrleiden.nl